Skontaktuj się z nami

XRS Group Sp. z o.o.
ul. Poznańska 18a
65-137 Zielona Góra

Dział sprzedaży

sales@zdalnyekspert.pl

tel.: +48 68 329 90 20

Pomoc techniczna

support@zdalnyekspert.pl

www.zdalnyekspert.pl
email: info@zdalnyekspert.pl

XRS Group sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000842697, sąd rejestrowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9731071321, Regon 38613393400000,
kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł wpłacony w całości. 

Jak dojechać?

Skontaktuj się z nami