Skontaktuj się z nami

Fusion XR Sp. z o.o.,
ul. Kolejowa 8
58 -100 Świdnica

Dział sprzedaży

m.boczkowski@fusionxr.pl
tel.: +48 603 800 629

tel.: +48 603 800 629

Pomoc techniczna

biuro@fusionxr.pl

www.fusionxr.pl

Fusion XR  sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000668978, sąd rejestrowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 8842775119, Regon 366816287, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł wpłacony w całości.

Jak dojechać?

Skontaktuj się z nami